IV SKYRIUS. Nukreipiamieji kelio ženklai

 

7. Nukreipiamieji kelio ženklai yra šie:
 
Nr. Pavadinimas Pavyzdys Paaiškinimas
401 Važiuoti tiesiai Leidžiama važiuoti tik tiesiai. Kelio ženklas, pastatytas kelio ruožo pradžioje, galioja iki artimiausios sankryžos, nedraudžia sukti į dešinę, kai norima įvažiuoti į šalia kelio esančias teritorijas. Kelio ženklas, pastatytas prieš sankryžą, galioja tik toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jis pastatytas. Kelio ženklo reikalavimai netaikomi maršrutiniam transportui
402 Važiuoti į dešinę Leidžiama važiuoti tik rodyklės kryptimi. Kelio ženklas galioja toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jis pastatytas. Kelio ženklo reikalavimai netaikomi maršrutiniam transportui
403 Važiuoti į kairę Leidžiama važiuoti tik rodyklės kryptimi ir apsisukti. Kelio ženklas galioja toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jis pastatytas. Kelio ženklo reikalavimai netaikomi maršrutiniam transportui
404 Važiuoti tiesiai arba į dešinę Leidžiama važiuoti tik rodyklių kryptimis. Kelio ženklas galioja toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jis pastatytas. Kelio ženklo reikalavimai netaikomi maršrutiniam transportui
405 Važiuoti tiesiai arba į kairę Leidžiama važiuoti tik rodyklių kryptimis ir apsisukti. Kelio ženklas galioja toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jis pastatytas. Kelio ženklo reikalavimai netaikomi maršrutiniam transportui
406 Važiuoti į dešinę arba į kairę Leidžiama važiuoti tik rodyklių kryptimis ir apsisukti. Ženklas galioja toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jis pastatytas. Šio ženklo reikalavimai netaikomi maršrutiniam transportui
407 Apvažiuoti iš dešinės Kliūtį apvažiuoti leidžiama tik iš dešinės pusės
408 Apvažiuoti iš kairės Kliūtį apvažiuoti leidžiama tik iš kairės pusės
409 Apvažiuoti iš dešinės arba kairės Kliūtį apvažiuoti leidžiama iš dešinės arba kairės pusės
410 Eismas ratu Leidžiama važiuoti tik rodyklių kryptimi
411 Dviračių takas Leidžiama važiuoti tik dviračiais
412 Pėsčiųjų takas Takas skirtas tik pėstiesiems. Kai takas eina išilgai kelio, pėstieji privalo eiti tik juo
413 Pėsčiųjų ir dviračių takas
Leidžiama eiti pėstiesiems ir važiuoti dviračiais. Jeigu dviračio ir pėsčiųjų simboliai kelio ženkle yra ne vienas po kitu, o vienas šalia kito ir skiriami vertikaliu baltu brūkšniu, eismo dalyviai privalo naudotis ta tako puse, kuri jiems skirta (parodyta kelio ženkle)
414 Ribotas minimalus greitis Leidžiama važiuoti tik nurodytu arba didesniu greičiu (km/h)
415 Minimalaus greičio apribojimo pabaiga  
416 Pavojinguosius krovinius vežančių transporto priemonių važiavimo kryptis Pavojinguosius krovinius vežančioms transporto priemonėms, kurioms numatytas specialusis ženklinimas oranžinėmis lentelėmis, leidžiama važiuoti tik nurodyta kryptimi

 


Pasitikrinkite savo KET žinias prieš teorinį VĮ Regitra egzaminą spresdami naujausius KET testus internetu.
Plačiau apie KET testai 2018 internetu


Mokėdami už vairavimo mokyklos kursus pasinaudokite Lyoness lojalumo programa ir susigrąžinkite dalį savo sumokėtų pinigų. Plačiau apie tai skaitykite www.lyoness.lt