Kelių eismo taisyklės (nauja redakcija su pakeitimais 2016-11-02)
I SKYRIUS. Bendrosios nuostatos
II SKYRIUS. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos
III SKYRIUS. Bendrosios eismo dalyvių pareigos
IV SKYRIUS.Transporto priemonės vairuotojų pareigos ir reikalavimai
V SKYRIUS. Vairuotojų pareigos pėstiesiems
VI SKYRIUS. Pėsčiųjų pareigos
VII SKYRIUS. Keleivių pareigos
VIII SKYRIUS. Reikalavimai dviračių vairuotojams
IX SKYRIUS. Reikalavimai vadeliotojams, gyvulių ar paukščių varovams, raiteliams
X SKYRIUS. Eismo reguliavimo signalai
XI SKYRIUS. Įspėjamieji signalai
XII SKYRIUS. Šviesos prietaisų naudojimas
XIII SKYRIUS. Važiavimo pradžia ir manevravimas
XIV SKYRIUS. Transporto priemonių išsidėstymas kelyje
XV SKYRIUS. Važiavimo greitis
XVI SKYRIUS. Lenkimas ir eismas juostose
XVII SKYRIUS. Sustojimas ir stovėjimas
XVIII SKYRIUS. Važiavimas per sankryžas
XIX SKYRIUS. Eismas per geležinkelių pervažas
XX SKYRIUS. Eismas automagistralėse ir greitkeliuose
XXI SKYRIUS. Eismas gyvenamojoje zonoje
XXII SKYRIUS. Maršrutinio transporto pirmenybė
XXIII SKYRIUS. Neįgaliųjų transporto priemonių eismas
XXIV SKYRIUS. Specialiųjų transporto priemonių eismo ypatumai
XXV SKYRIUS. Keleivių vežimas
XXVI SKYRIUS. Saugos diržų ir kitų saugos priemonių naudojimas
XXVII SKYRIUS. Krovinių vežimas
XXVIII SKYRIUS. Transporto priemonių vilkimas
XXIX SKYRIUS. Eismo dalyvių pareigos įvykus eismo įvykiui
XXX SKYRIUS. Transporto priemonių reikalavimai
XXXI SKYRIUS. Baigiamosios nuostatos

Kelių eismo taisyklių 1 priedas
Kelio ženklai
I SKYRIUS. Įspėjamieji kelio ženklai
II SKYRIUS. Pirmumo kelio ženklai
III SKYRIUS. Draudžiamieji kelio ženklai
IV SKYRIUS. Nukreipiamieji kelio ženklai
V SKYRIUS. Nurodomieji kelio ženklai
VI SKYRIUS. Informaciniai kelio ženklai
VII SKYRIUS. Paslaugų kelio ženklai
VIII SKYRIUS. Papildomos lentelės
IX SKYRIUS. Baigiamosios nuostatos

Kelių eismo taisyklių 2 priedas
Kintamos informacijos kelio ženklų pavyzdžiai

Kelių eismo taisyklių 3 priedas
Kelių ženklinimas ir jo charakteristikos
1. Horizontalusis ženklinimas
2. Vertikalusis ženklinimas

Kelių eismo taisyklių 4 priedas
Transporto priemonių skiriamieji ir informaciniai ženklai transporto priemonėse


Pasitikrinkite savo KET žinias prieš teorinį VĮ Regitra egzaminą spresdami naujausius KET testus internetu.
Plačiau apie KET testai 2018 internetu


Mokėdami už vairavimo mokyklos kursus pasinaudokite Lyoness lojalumo programa ir susigrąžinkite dalį savo sumokėtų pinigų. Plačiau apie tai skaitykite www.lyoness.lt